Tidshanteringssystem

Åt Alexanderssons Elektriska AB har jag utvecklat ett tidshanteringssystem där företagets anställda kan skriva in sin arbetade tid. Programmet har även olika behörighetsnivåer så att till exempel företagets ekonom kan få en sammanställning och rapport på den arbetade tiden under en period. Företaget skriver alltså in sina inkomna jobb samt vilken kund och arbetsplats det gäller och kan även lägga till kommentarer samt beskrivning om jobbet för att sedan kunna rapportera tid på det.

Programmet är skrivet i c# med hjälp av Windows Forms och kommunicerar i bakgrunden med en mysql-databas för att spara all data.